top of page

OŠETRENIE

KOREŇOVÝCH KANÁLIKOV

Podľa toho, ako kaz zasiahol do dreňovej dutiny, pristupujeme k spôsobu ošetrenia. Pri pulpotómií sa odstraňuje korunková časť drene, pri pulpektómií, kedy už zápal zasiahol do koreňových kanálikov sa z nich odstráni dreň. Následne sa zub ošetrí koreňovou výplňou.
bottom of page