top of page

OŠETRENIE

V PREMEDIKÁCII

Lieková premedikácia sa používa u ustráchaných detí. Na rozdiel od nemocničnej premedikácie, ktorá sa podáva do žily a má teda rýchlejší nástup účinku, v stomatológii sa podá v troške čaju, vody či džúsu. Dávka, ktorá je potrebná na ošetrenie sa určuje podľa veku a váhy dieťaťa. Približne do 30 minút nastúpi účinok, ktorého trvanie je približne 30-40 minút. Akonáhle zane premedikácia účinkovať, bude dieťa slabé, ospalé, má ochabnuté svaly a je potrebné ho pridŕžať, aby nespadlo.
V priebehu ošetrenia môžu nastať aj tzv. paradoxné reakcie ako plač, krik a podobne.
Úžasné na ošetrení je to, že si ho dieťa nepamätá, prípadne len útržkovo.
bottom of page