top of page
Search

PEČATENIE FISÚR

Updated: Sep 19, 2021

Pečatenie fisúr je účinná metóda prevencie zubného kazu. Pečatia sa fisúry, teda jamky na okluzálnych (žuvacích) plôškach mliečnych aj trvalých molárov a premolárov.


Cieľom pečatenia je ochrániť zubné ryhy pred kazom. Pečaťou zabránime vstupu baktérií a potravy do rýh. Tieto plôšky sú najčastejším miestom vzniku zubného kazu.


Pečatenie zubných rýh u 5-10 ročných detí výrazne redukuje výskyt kazov na žuvacích plôškach.

Ako sa to robí ?


Povrch zuba sa pred aplikáciou pečatidla dôkladne vyčistí pomocou rotačnej kefky a pasty. Je potrebné aby sa na povrch zuba nedostala slina, takže sa okolo zuba od jazyka a od líca aplikujú vatové valčeky, alebo u väčších deti kofferdamová blana. Ak je suché pole zabezpečené, je možné aplikovať kompozitné pečatidlo.


Po očistení zuba sa na zub aplikuje na 30s kyselina fosforečná, ktorá pripraví povrch rýh na pečatidlo. Po dôkladnom opláchnutí kyseliny zo zuba a zabezpečení suchého poľa valčekmi, sa do zubných rýh naleje kompozitné pečatidlo a zatvrdne sa pomocou polymerizačnej lampy.


Ak nie je možné hlavne u veľmi malých detí zabezpečiť suché pole, použijeme na pečatenie skloionomérny cement. Tieto pečate majú kratšiu životnosť.


Životnosť pečatí je od 2 do 5 rokov. Je ich potrebne na polročných preventívnych prehliadkach kontrolovať.
267 views0 comments

Comments


bottom of page