top of page

VSTUPNÉ

VYŠETRENIE

Okrem vyšetrenia stavu zubov je súčasťou vstupného vyšetrenia aj dotazník, ktorý nás informuje o celkovom zdravotnom stave, ochoreniach, alergiach a liekovej anamnéze. Pokračujeme vyšetrením ústnej dutiny a to stavu zúbkov, slizníc jazyka, slinných žliaz, lymfatických uzlín, tvárových nervov a funkcie čelustného kĺbu (TMK).
bottom of page